top of page

work in progress

TRUST_EXPERIMENT human evergetism e.g. MIX & MATCH VOOR X DOOR INTERCULTURELE BUREN                       

TRUST_EXPERIMENT political evergetism: HILBERT HOTEL REFUGEES; VRIJHEID tot GAST-VRIJHEID; real world PARADIGM SHIFT; PARALLAX; 'T HUIS VAN THUIS x schwai schwai                                     

EVERGETISM (G euergetismedoing good deeds) practice of high-status & wealthy individuals in society distributing part of their wealth to the community> Aristotle Politica;

EVERGETISME> GVH> secularisering van het slachtoffer dat de goden gunstig moet stemmen opdat zij het volk heil schenken

EUERGETES epithet benefactor/proxenos e.g.> MAECENAS, Rome, statesman & art protector, 40 vC; banker & politician Cosimo de' Medici (1389–1464) sponsors orators, poets, philosophers & series artistic accomplishments; erven koning Willem II schenken in 1864 Tilburg (1ste) Rijks-HBS  Koning Willem II wiki.regionaalarchieftilburg.nl/Paleis-raadhuis; JAN DE PONT/MUSEM DE PONT, 1988, www.depont.nl/over-ons/de-stichter/; sinds 2013= SCHENKING RIJKDOM>  GIFT der VRIJWILLIGER-S> onbetaalde TIJD  t 

TRUST_EXPERIMENT 'evergetism': NANG KWAK (Thai rice goddess); MANEKI NEKO (EDO period JAPAN 1603-1868); 911-2017 EU-NL                                                 

 EVERGETISM        met-het-oog-op-2018> city council marketing         30-10-2017             DISRUPTIVE GOVERNANCE: EQUAL EVERGETISM versus DICHOTOMY/tw€€deling

w

i

t

h

d

r

a

w

a

l

w

i

t

h

d

r

a

w

a

l

w

i

t

h

d

r

a

w

a

l

w

i

t

h

d

r

a

w

a

l

w

i

t

h

d

r

a

w

a

l

w

i

t

h

d

r

a

w

a

l

w

i

t

h

d

r

a

w

a

l

w

i

t

h

d

r

a

w

a

l

w

i

t

h

d

r

a

w

a

l

w

i

t

h

d

r

a

w

a

l

 TRANSFORMATIE (uit lokaal/modern/westers/polisbeheersingsdenken & doen) náár SATELLITAIR TIJDPERK eist veel onbetaalde TIJD op > SCHENKING > EVERGETISME 

 EVERGETISM> 12-11-2015 FORMER COLONIALISTS GIVE DEVELOPMENT AID TO AFRICA TO REDUCE THE FLOW OF REFUGEES FROM AFRICA TO EUROPE  <EVERGETISM   

 

w

i

t

h

d

r

a

w

a

l

12-11-2015                                                  VALLETA, MALTA SUMMIT EU-LEADERS           13-11-2015 [IS attack Parijs]                   THORN CROWN OF REFUGEE CAMPS  

bottom of page